Zeynəb Dəniz Altınsoy

Akademik hayatıma başladığım Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı’nda yazmış olduğum yüksek lisans tezim, dönem itibari ile “yabancıların uluslararası hukuk ekseninde korunması” konusunda ilk akademik çalışmalardan biri olmuştur. Dolayısıyla Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun detaylı şekilde incelendiği tezim, Türk hukuk literatürüne bu bağlamda katkı sunmuştur. Yine Kırıkkale Üniversitesi Uluslararası ilişkiler Anabilim Dalı’nda yazmış olduğum doktora tezim ile çocukların silahlı çatışmalardaki durumunun uluslararası ceza hukuku kapsamında bir başka suç olarak düzenlenmiş insan ticareti ve kölelik olduğu iddiası ile de ülke dışında da incelenmemiş bir konu olması açısından literatüre katkı sunmayı amaçladım. Doktora tez konum ile benzer makale çalışmaları Kolombiya’ da iki yayın şeklinde çalışılmış olsa da, tezimin konusunun spesifik iddiası ve ispati noktasında çalışmamın hukuk literatürüne sunduğu katkı daha geniş kapsamlı olmuştur. Tüm bu akademik birikim ve çalışmaların çerçevesinde pek çok ulusal televizyon kanalında programlara katılıp diğer majör alanım olan Rus Dış Politikası ve Uluslararası Hukuk konularında analizlerimi paylaşmaktayım.

Eğitim Bilgileri

Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler,

Çağ Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Kamu Hukuku, Yabancılar Hukuku Çerçevesinde Uluslararası Koruma

Kırıkkale Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Uluslararası İlişkiler Doktora Programı, Uluslararası Hukukta İnsan Ticareti Suçunun Silahlı Çatışmalarda Çocuklar Açısından Değerlendirilmesi

Uluslararası Vizyon Üniversitesi Hukuk Fakültesi

 

Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Araştırma Görevlisi

Halen Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde Dr. Öğretim Görevlisi olarak görev yapmaktadır.

 

Makaleler

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Hazar Denizi’nin Uluslararası Hukukta Tartışmalı Statüsü ve Türkiye Açısından Önemi, Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi, Yeni Türkiye Dergisi, Kafkaslar Özel Sayısı V, Temmuz-Aralık 2015,Sayi 75, s. 698-705.

Türk Hukuku’nda Uluslararası Koruma ve Toplu Sığınma Uygulaması 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü, 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Dergisi, Ocak 2016, sayı 85, s. 42-51.

Filistin Sorunu ve Uluslararası Alana Yansıması, Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi, Yeni Türkiye Dergisi, Ortadoğu Özel Sayısı-V, Ocak-Haziran 2016, Sayı 86,s.307-313.

Misak-I Milli ve Musul Sorunu Bağlamında Atatürk’ün Bölgesel Politikası Üzerine Bir Değerlendirme, Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi, Yeni Türkiye Dergisi, misak-I Milli Özel Sayısı, Ocak-Şubat 2017, Sayı 93,s.672-679.

Soykırım Sucunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Diğer Uluslararası Belgeler Işığında Hocalı Katliamı, Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi, Yeni Türkiye Dergisi, Azerbaycan Özel Sayısı – II, Temmuz-Ağustos 2019, Sayı 93,s.286-293.

Onarıcı Adalet Sistemi ve Dominic Ongwen Davası Üzerine Bir inceleme, Toplum, Ekonomi ve Yönetim Dergisi, Kasım, Cilt 1, Sayı 1,s.1-13.

Doğu Akdeniz’de Münhasır Ekonomik Bölge Tartışmaları ve Türkiye’nin Vizyonu, Dergipark, Cilt 7, Sayı 13, s.21-45.

Adli Jeopolitik ve Adli Jeostrateji Ekseninde Göç ve Suç ilişkisi, Adli Bilimler ve Kriminalistik Dergisi, (yayım aşamasında).

Bildiriler

  1. Uluslararası Hocalı Soykırımı ve Bölgesel Güvenlik Sempozyumu, Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Karadeniz Stratejik Araştırma ve Uygulama Merkezi (KARASAM) ile Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrasya Araştırmaları Anabilim Dalı’nın ortaklaşa düzenlediği “Hocalı Soykırımı”, “Uluslararası Hukuk Kuralları Perspektifinde Hocalı Katliamı Üzerine Bir İnceleme: Savaş Suçu-Soykırım”, 26-27 Şubat 2018

İstanbul Gelişim Üniversitesi 4. Uluslararası Ortadoğu Sempozyumu “Ortadoğu’da Barışı İnşa Etmek”, İstanbul Gelişim Üniversitesi ve TASEN (Türk-Arap Araştırma ve Strateji Enstitüsü) ortaklığı, “Uluslararası Hukuk Kapsamında Zeytindalı Harekatı ve Suriye Savaşında Bölgesel Barışa Katkısı”, 17-18 Nisan 2018.

  1. Uluslararası Bir Bilge Bir Ülke Sempozyumu Aliya İzzetbegovic ve Bosna-Hersek Teması, Gümüşhane Üniversitesi ve Saray Bosna Üniversitesi İşbirliği, “Bosna Savaşı Sonrası Bosnalı Kadınların Kimlik Sorunsalı ve Sorunsalın Bosna Siyasetine Yansıması”, 03.10.2018.

V International Middle East Symposium: Reconsidering History and Identity in the Meddle East, Istanbul Gelisim University and Turkish Historical Society, “The Palestine Problem and its Impacts on the International Area”, 9-11 April 2019.

  1. Uluslararası Asya Pasifik Çalışma Sempozyumu Siyasi, İktisadi ve Toplumsal Yönleriyle Güney Asya, İstanbul Gelişim Üniversitesi ve Saray Bosna Üniversitesi İşbirliği, “Sri Lanka and Tamil Separatizm in the Context of the Theory of the Right of Self-Determination”, 23-24 Ekim 2019.

 

Eserlere Yapılan Atıflar

Yabancılar Hukuku Çerçevesinde Uluslararası Koruma, Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Av. Basak Pelit, (2021), 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (YUKK) ile Uluslararası Antlaşmalar Kapsamında “Uluslararası Koruma” “Uluslararası Koruma Başvurusu” ve “Uluslararası Koruma Başvurusunun Reddi Kararlarına Karsı idari itiraz ve Yargı Yolu”.

Yabancılar Hukuku Çerçevesinde Uluslararası Koruma, Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekin Turgut, E., Yakut, Y.A, Uluslararası Göç Hukukunda Tamamlayıcı Koruma, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi.

Doğu Akdeniz’de Münhasır Ekonomik Bölge Tartışmaları ve Türkiye’nin Vizyonu, Dergi park, Tüter M., (2021), Güvenlik Kültürü ve iç Politikaya Etkileri Bağlamında “Mavi Vatan” Kavramı Ve Türkiye’nin Doğu Akdeniz Politikası, Çankırı Karatekin Üniversitesi.

Doğu Akdeniz’de Münhasır Ekonomik Bölge Tartışmaları ve Türkiye’nin Vizyonu, Dergi park, İmamoğlu, M.F, (2021), Türkiye ve Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin Doğu Akdeniz Enerji Politikalarının Neorealist Perspektiften Karşılaştırmalı Analizi: Kıbrıs Ekseninde Çatışma Alanları, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi.

Speaker Details
Speaker Details
Events of the Speaker
You might also love these events.
Sentyabr 26, 2023
10:00 səhər
Sentyabr 26, 2023
6:00 axşam
Müasir geosiyasi şəraitdə beynəlxalq münasibətlərin humanitar aspektləri mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konfrans