Hüsamettin İnaç

Kasım 1974’te Uşak’ta doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini aynı şehirde tamamlamasının ardından 1992’de Marmara Üniversitesi Uluslar arası ilişkiler Bölümünde okumaya hak kazandı. Üniversite’nin akabinde gene aynı üniversitenin Sosyoloji ve Antropoloji Bölümü’nde, “Marx ve Pareto’nun Sosyolojik Karşılaştırması” adlı teziyle yüksek lisansını ve Avrupa Topluluğu Enstitüsü’nün Avrupa Birliği Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalında “Avrupa Birliği Entegrasyonu Sürecinde Türkiye’nin Kimlik Problemleri” (Identity Problems of Turkey during the European Union Integration Process) başlıklı teziyle doktorasını tamamladı.

1998-2009 yılları arasında Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışan Doç. Dr. İnaç, 2009 Ekiminde akademyadan ayrılarak bir yıllık zaman diliminde bürokrasi içinde yer aldı. Kütahya, Afyon, Manisa ve Uşak illerini kapsayan Kuzey Ege Kalkınma Ajansı’nın kurucu Genel Sekreterliği görevini üstlenen Prof. Dr. İnaç,, edindiği bilgi ve birikimi teoriden pratiğe aktararak bölge kalkınmasına hizmet etti. Şu an farklı üniversitelerin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve sosyoloji bölümlerinde dersler veren yazar, sosyoloji ve siyaset biliminin birleştiği multi-disipliner çerçevede yerli ve yabancı literatürde makale ve kitap yayınlarını sürdürmektedir.

İnaç, Ağustos 2013 itibarıyla Dumlupınar Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümüne, bölüm başkanı ve profesör olarak atanmıştır.

Speaker Details
Speaker Details