Anil Çağlar Erkan

Öğrenim Bilgisi
2017 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ULUSLARARASI İLİŞKİLER (DR)
Tez adı: Asimetrik Bağımlılık ve Pazarlık Gücü: Çin-Rusya Enerji İlişkilerinde Yeni Dengeler
(2021) Tez Danışmanı:(Ayça)
Doktora KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
3/Kasım/2021
2011 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ULUSLARARASI İLİŞKİLER (YL) (TEZLİ)
Tez adı: Enerji arzı güvenliği bakımından Avrupa’nın Rusya Federasyonu’na bağımlılığı (2013)
Tez Danışmanı:(DOÇ. DR. KEREM BATIR)
Yüksek Lisans ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
14/Ağustos/2013
2005 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ/ULUSLARARASI
İLİŞKİLER PR.
Lisans KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
4/Haziran/2011
2016 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ/HUKUK BÖLÜMÜ/ADALET PR. (AÇIKÖĞRETİM) Önlisans ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
29/Temmuz/2019
Akademik Görevler
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ/TEFENNİ MESLEK
YÜKSEKOKULU/YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ/İNSAN KAYNAKLARI
YÖNETİMİ PR.) 2022
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ/TEFENNİ MESLEK YÜKSEKOKULU/YÖNETİM VE
2014-2022 ORGANİZASYON BÖLÜMÜ/İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ PR.)
Projelerde Yaptığı Görevler:
LLP Erasmus Intensive Programme Summer School on Good Governance in the Context of European
1. Integration Institutions Rights Societies, Avrupa Birliği, Bursiyer, 2012-2012 (ULUSLARARASI)
İdari Görevler
1
01.04.2022-04.05.2023
Bölüm Başkanı BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ/TEFENNİ MESLEK
YÜKSEKOKULU/YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ
01.08.2022-04.05.2023
Kalite Kurulu Üyeliği MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ/TEFENNİ MESLEK YÜKSEKOKULU
01.04.2022-04.05.2023
Bölüm Başkanı BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ/TEFENNİ MESLEK
YÜKSEKOKULU/MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ
01.04.2022-04.05.2023
Bölüm Başkanı BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ/TEFENNİ MESLEK YÜKSEKOKULU/BÜRO
HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ
01.01.2016-01.01.2023
Mevlana Değişim Programı Kurum
Koordinatörü MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ/TEFENNİ MESLEK YÜKSEKOKULU
01.01.2015-01.12.2022
Erasmus Koordinatörü MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ/TEFENNİ MESLEK YÜKSEKOKULU
01.01.2015-01.01.2022
Farabi Koordinatörü MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ/TEFENNİ MESLEK YÜKSEKOKULU
01.01.2018-01.04.2018
Bölüm Başkanı MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ/TEFENNİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Dersler * Öğrenim Dili Ders Saati
2022-2023
Önlisans
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türkçe 8
İletişim Teorisi Türkçe 3
Çalışma Psikolojisi Türkçe 3
Uluslararası Hukuk Türkçe 3
Küreselleşme Türkçe 4
İnsan Kaynakları Yönetimi Türkçe 4
İdare Hukuku Türkçe 4
Lisans
Çocuk Hukuku Türkçe 2
Gümrük İşletme Türkçe 3
İklim Bilgisi ve Küresel İklim Değişimleri Türkçe 2
Eğitim Hukuku Türkçe 4
Türk Hukuk Sistemi Türkçe 2
Küreselleşme ve Toplum Türkçe 2
Yüksek Lisans
Küresel Ticaret ve Gümrük Birliği Türkçe 3
2021-2022
Önlisans
2
Uluslararası Hukuk Türkçe 3
Yönetim ve Organizasyon Türkçe 3
Çalışma Psikolojisi Türkçe 3
Halkla İlişkiler Türkçe 3
İnsan Kaynakları Yönetimi II Türkçe 4
Çağdaş Yönetim Teknikleri Türkçe 2
İdare Hukuku Türkçe 4
İş Sağlığı ve Güvenliği Türkçe 3
İnsan Kaynakları Yönetimi 1 Türkçe 4
İletişim Becerileri Türkçe 2
Lisans
Türk Hukuk Sistemi Türkçe 2
2020-2021
Önlisans
İnsan Kaynakları Yönetimi I Türkçe 3
İdare Hukuku Türkçe 3
Yönetim ve Organizasyon Türkçe 3
İnsan Kaynakları Yönetimi II Türkçe 3
Yerel Yönetimlerde Güncel Sorunlar Türkçe 2
Bilişim Hukuku Türkçe 2
Çağdaş Yönetim Teknikleri Türkçe 3
Çalışma Psikolojisi Türkçe 3
Halkla İlişkiler Türkçe 2
Lisans
Türk Hukuk Sistemi Türkçe 2
Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. ERKAN ANIL ÇAĞLAR (2023). Küresel Enerji Denklemindeki Değişimler ve Türkiye’nin Yükselişi.
NOVUS ORBIS: Siyaset Bilimi ve Uluslararası I?lis?kiler Dergisi, 5(1), 46-74. (Yayın No: 8381136)
2. ERKAN ANIL ÇAĞLAR, ATEŞ AHMET (2023). WAGNER Grubu’nun Yapısı ve Operasyonları Üzerine
Bir İnceleme. Toplum Ekonomi ve Yönetim Dergisi, 4(1), 111-130., Doi: 10.58702/teyd.1216725
(Yayın No: 8369707)
3. ERKAN ANIL ÇAĞLAR (2023). The West Alternative in Turkmenistan’s Energy Security. MANAS
Sosyal Arastirmalar Dergisi, 12(2), 691-715., Doi: 10.33206/mjss.1230579 (Yayın No: 8327377)
4. ERKAN ANIL ÇAĞLAR, ENES BURAK ERGÜNEY, GÜRSOY SAMET (2022). The Energy Crises and
Countamination from Europe to Word: Evidence via Stochastic Volatility Model. International
Journal of Business and Economic Studies, 4(1), 1-10., Doi: 10.54821/uiecd.1084352 (Yayın No:
7726153)
5. ATEŞ AHMET, ERKAN ANIL ÇAĞLAR (2021). Governing the European Intelligence: Multilateral
Intelligence Cooperation in the European Union. International Journal of Politics and Security, 3(3),
230-250., Doi: 10.53451/ijps.900302 (Yayın No: 7226179)
3
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
6. EMİNOĞLU AYÇA,ERKAN ANIL ÇAĞLAR (2019). Dış Politikada Enerji’nin Materyalleştirilmesi ve
Rusya Federasyonu. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 17(4), 316-333. (Yayın No:
5709502)
7. ERKAN ANIL ÇAĞLAR,EMİNOĞLU AYÇA (2019). Grand Strateji Olarak Kuşak ve Yol İnsiyatifinde
Arktik: Kutup İpekyolu’nun Çin-Rusya Enerji İş Birliğindeki Rolü. Akdeniz İİBF Dergisi, 19, 145-173.,
Doi: https://doi.org/10.25294/auiibfd.632967 (Yayın No: 5348235)
8. ERKAN ANIL ÇAĞLAR,ATEŞ AHMET (2019). Will Russia Be A Threat To China? Sino-Russian Energy
Relations Via Energy Weapon Model. International Journal of Eurasia Social Sciences, 10(36), 431-
445. (Yayın No: 5142895)
9. ERKAN ANIL ÇAĞLAR (2016). ENERJİ İTHALATINDA TEDARİKÇİLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ Rus
Gazına Alternatif Azerbaycan Gazı. Karadeniz Araştırmaları Dergisi, 13(50), 17-44. (Yayın No:
2826843)
10. ERKAN ANIL ÇAĞLAR (2015). Enerji Arz Güvenliğinde Enerji Nakil Hatları Güzergâhlarının Önemi ve
Karadeniz. Karadeniz Araştırmaları, 12(45), 127-150. (Yayın No: 1362762)
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında
(proceedings) basılan bildiriler :
ERKAN ANIL ÇAĞLAR, ATEŞ AHMET (2021). Çin’in Enerji Güvenliğinde Orta Asya’nın Kilit Rolü. Iğdır
Uluslararası Sosyal Bilimlerr Kongresı, 55-56. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7068373)
1.
SIVACI SADIK YÜKSEL, ERKAN ANIL ÇAĞLAR (2022). Yükseköğretim Öğretmen Yetiştirme
Programları Kapsamında Enerji Güvenliği Üzerine Bir İnceleme. 6th International Education And
Innovative Sciences Congress, 312-325. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7998810)
2.
ERKAN ANIL ÇAĞLAR (2022). Enerji Süper Gücü Olma Yolunda Çin. 2. Uluslararası Hitit Güvenlik
Çalışmaları Kongresi, 106-106. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:8007274)
3.
ERKAN ANIL ÇAĞLAR, ÖZKAN NESİMİOĞLU ŞERİFE (2022). Türkiye Merkezli Enerji Denkleminin
Yeni Formülasyonu ve Türk Dış Politikasına Etkileri. INTPOLSEC International Security Congress
2022, 12-12. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7802537)
4.
ÖZKAN NESİMİOĞLU ŞERİFE, ERKAN ANIL ÇAĞLAR (2022). Ukrayna-Rusya Savaşı Ve Türk Dış
Politikasında Yeni Bir Güvenlik İkilemi. INTPOLSEC Uluslararası Güvenlik Kongresi 2022, 27-27.
(Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7802544)
5.
ERKAN ANIL ÇAĞLAR, ATEŞ AHMET (2022). Uçak Krizi ve Türk-Rus İlişkilerinin Psikopolitik Analizi.
V. International Symposium on Strategic and Social Research, 11-20. (Tam Metin Bildiri/Sözlü
Sunum)(Yayın No:7724226)
6.
ERKAN ANIL ÇAĞLAR (2021). Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Planlamasının Önemi ve Hibrit
Faktörler. 7. International Mardin Artuklu Scientific Researches Conference, 360-365. (Tam Metin
Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7335167)
7.
ERKAN ANIL ÇAĞLAR (2021). Strateji?k İnsan Kaynakları Yönetiminde Covid-19 Etkisi: Alternatif
Çalışma Programlarına Yöneli?m ve Hi?bri?t Çalışma Modeli?. 3rd International Young Researchers
Student Congress, 49-49. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7579467)
8.
ERKAN ANIL ÇAĞLAR (2021). Yükselen LNG ve Yeni Ulusal Şampiyonlar. 3rd International Young
Researchers Student Congress, 5-5. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7579459)
9.
ERKAN ANIL ÇAĞLAR (2021). Covid-19 Küresel Salgını Sonrası Dönem: Stratejik İnsan Kaynakları
Yönetimi ve Yeni Nesil Liderlik. 3. International Ankara Multidisciplinary Studies Congress, 54-60.
(Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7320421)
10.
ATEŞ AHMET, ERKAN ANIL ÇAĞLAR (2021). The Levant in Chinese Grand Strategy. Asian Powers in
the Eastern Mediterranean, 29-29. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7190267)
11.
ERKAN ANIL ÇAĞLAR, EMİNOĞLU AYÇA (2021). Çin’in Enerji Güvenliğinde Malakka İkilemi ve
Anahtar Myanmar. 4. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi, 106-197. (Özet Bildiri/Sözlü
Sunum)(Yayın No:7172126)
12.
ERKAN ANIL ÇAĞLAR, ATEŞ AHMET (2021). Enerji Siyasetinde Nüfuz Etkisi: Çin ve Rusya
Bağlamında Değerlendirme. Blacksea Summit 6th International Social Sciences Congress, 25-26.
(Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7113090)
13.
ERKAN ANIL ÇAĞLAR, ATEŞ AHMET (2021). İdealist Değerlerde Realist Uygulamalar: 2021
Myanmar Darbesi ve Çin. Black Sea Summit 6th International Social Sciences Congress, 27-28.
(Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7113094)
14.
ATEŞ AHMET, ERKAN ANIL ÇAĞLAR (2021). Sharing Secrets: Intelligence Cooperation Efforts of the
European Union. 1. Uluslararası Küreselleşme ve Güvenlik Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü
Sunum)(Yayın No:6972790)
15.
ERKAN ANIL ÇAĞLAR (2019). Dış Politikada Enerji Stratejisinin Teorik Altyapısı: Güvenlikleştirme
Perspektifi. IV. International Symposium on Strategic and Social Research, 26-26. (Özet
Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5556123)
16.
4
ERKAN ANIL ÇAĞLAR (2019). Dış Politikada Enerji Bağımlılığı ve Kompartımanlaştırma Stratejisi.
IV. International Symposium on Strategic and Social Research, 25-25. (Özet Bildiri/Sözlü
Sunum)(Yayın No:5556129)
17.
ERKAN ANIL ÇAĞLAR (2019). Çin-Rusya Enerji İlişkileri ve Tehdit İkilemi. 1st International Young
Researchers Student Congress 2019, 283-282. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5528692)
18.
ERKAN ANIL ÇAĞLAR,EMİNOĞLU AYÇA (2019). Enerji Jeopolitiğinde Doğu Akdeniz’in De Ötesi: Nil
Havzası. INCES Uluslararası Bilim Kültür ve Eğitim Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın
No:5495185)
19.
ERKAN ANIL ÇAĞLAR (2019). The Role Of European Union Membership In Democratization Process
Of Candidate States: Example Of Turkey. INCES Uluslararası Bilim Kültür ve Eğitim Kongresi, 158
(Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5495186)
20.
ERKAN ANIL ÇAĞLAR,EMİNOĞLU AYÇA (2019). Savunmacı Realizm Perspektifinden Türk Dış
Politikasında S400 ve Levant. 3. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi, 90-91. (Özet
Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5418753)
21.
ERKAN ANIL ÇAĞLAR,EMİNOĞLU AYÇA (2018). Dış Politikada Diplomatik Yaptırım Aracı Olarak
Enerji Kaynakları. 2. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi, 81-82. (Özet Bildiri/Sözlü
Sunum)(Yayın No:4701176)
22.
ERKAN ANIL ÇAĞLAR,AKDAĞ İLKER (2018). Enerji Güvenliğini Yeniden Düşünmek: Rusya
Federasyonu ve Enerji Güvenliğinde Doğal Gazın Rolü. 3rd International Scientific Research
Congress on Humanities and Social Sciences, 58-58. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4314076)
23.
ERKAN ANIL ÇAĞLAR,AKDAĞ İLKER (2018). Büyük Satranç Tahtasında İki Jeostratejik Oyuncu: TürkRus İlişkilerinde Görüş Birlikleri ve Fikir Ayrılıkları. 3rd International Scientific Research Congress
on Humanities and Social Sciences (IBAD-2018), 56-56. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın
No:4314083)
24.
AKDAĞ İLKER,ERKAN ANIL ÇAĞLAR (2018). Balance Game in Foreign Policy: The Effects of
Geopolitical Factors. II. Uluslararası Multidispliner Çalışmaları Kongresi, 738-738. (Özet Bildiri/Sözlü
Sunum)(Yayın No:4275639)
25.
ERKAN ANIL ÇAĞLAR,AKDAĞ İLKER (2018). Ukrainian Effect On Russian Energy Policy: Alternative
to the West Is The East. 2ND International Congress of Eurasian Social Sciences, 103-104. (Özet
Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4249619)
26.
ERKAN ANIL ÇAĞLAR (2017). Dış Politikada Dinlerin Kardeşliği: Enerji Faktörü. Doğu Batı ile
Buluşuyor: Küreselleşme ve Uluslararasılaşma, 96-96. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın
No:3626839)
27.
AKDAĞ İLKER,ERKAN ANIL ÇAĞLAR (2017). The Soviet Effects On Turkish Foreign Policy During
Second World War Period. XIV. European Conferance On Social And Behavioral Seciences, 24-24.
(Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3575908)
28.
ERKAN ANIL ÇAĞLAR (2017). Küresel Bakışla Rusya Federasyonu’nun Enerji Politikası ve Rus
Arktika Bölgesi. II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 651-651. (Özet Bildiri/Sözlü
Sunum)(Yayın No:3510974)
29.
ERKAN ANIL ÇAĞLAR,AKDAĞ İLKER,SEZGİN AYKUT (2017). TARİHSEL GÜVENSİZLİK: Türk-Rus
İlişkilerinin Psiko-Politik Analizi. Innovation And Global Issues In social Sciences, 31-40. (Özet
Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3503150)
30.
ERKAN ANIL ÇAĞLAR (2017). Enerji Güvenliğinde Transit Olmanın Önemi: Ukrayna Örneği.
International Congress Of Eurasian Social Sciences, 72-73. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın
No:3467818)
31.
ERKAN ANIL ÇAĞLAR (2015). Fosil Enerji Tüketiminin Çevresel Etkileri. 1. Uluslararası Avrasya
Çevre Sorunları Sempozyumu, 3-3. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1513197)
32.
C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
Çin-Rusya Enerji İlişkilerinde Yeni Dengeler (2021)., ERKAN ANIL ÇAĞLAR, Nobel Bilimsel Eserler
Yayıncılık, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 422, ISBN:978-625-433-075-9, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın
No: 7341680)
1.
C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
Post- Güvenlik İkilemler, Entegrasyonlar, Modeller ve Asya, Bölüm adı:(Küresel Enerji Devrimi ve
Çin: Hegemon Bir Düzene Dönüşüm) (2023)., ERKAN ANIL ÇAĞLAR, TASAM Yayınları, Editör:Ekici
Esra Nur, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 684, ISBN:978-605-4881-60-4, Türkçe(Bilimsel Kitap),
(Yayın No: 8323002)
1.
Organization of Turkic States: Politics, Economics, Cultural Collaborations and 2040 Vision,
Bölüm adı:(Critical Minerals in Energy Security of Kazakhstan) (2023)., ERKAN ANIL ÇAĞLAR,
Nobel Bilimsel Eserler, Editör:Uzun Yılmaz Ulvi, Kaya Hakan, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 594,
ISBN:978-625-398-530-1, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 8362549)
2.
5
Post- Güvenlik Jeopolitik: Çin, Rusya, Hindistan, Japonya ve NATO, Bölüm adı:(Enerji Bağlamında
Arktik ve Geleceği) (2023)., ERKAN ANIL ÇAĞLAR, TASAM Yayınları, Editör:Şensoy Verda, Medil
Mustafa Onat, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 20, ISBN:978-605-4881-59-8, Türkçe(Bilimsel Kitap),
(Yayın No: 8311241)
3.
Global Energy and Geopolitical Transformation, Bölüm adı:(Energy Transition Era and China)
(2022)., ERKAN ANIL ÇAĞLAR, YILMAZ HASAN, İdeal Kültür Yayıncılık, Editör:Kısacık Sina,
Güçyetmez Ferdi, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 184, ISBN:9786258375084, İngilizce(Bilimsel
Kitap), (Yayın No: 7769076)
4.
Türkiye’nin Kamu Diplomasisi: İnsani ve Kültürel Dış Politika, Bölüm adı:(Enerji Diplomasisinde
Yeni Türkiye ve Proaktif Düşünce) (2022)., ERKAN ANIL ÇAĞLAR, Necmettin Erbakan Üniversitesi
Yayınları, Editör:Yılmaz Cihad İslam, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 16, ISBN:978-625-8080-19-3,
Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7672119)
5.
Karadeniz: 2021 Gelişmeleri Işığında Bölgesel Değerlendirmeler, Bölüm adı:(Karadeniz Bölgesi
Enerji Dİnamikleri) (2022)., ERKAN ANIL ÇAĞLAR, EMİNOĞLU AYÇA, Karadeniz Teknik
Üniversitesi Yayınları, Editör:Tüfekçi Özgür, Kırbaşoğlu Fevzi, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 26,
ISBN:978-605-2271-49-0, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7854709)
6.
2020 Gelişmeleri Işığında Bölgesel Gelişmeler, Bölüm adı:(Karadeniz Bölgesi Enerji Dinamikleri)
(2021)., ERKAN ANIL ÇAĞLAR, EMİNOĞLU AYÇA, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları,
Editör:Tüfekçi Özgür, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 726, ISBN:978-605-2271-35-3, Türkçe(Bilimsel
Kitap), (Yayın No: 7145468)
7.
Sosyal Bilimler Araştırmaları, Bölüm adı:(The Role Of European Union Membership
Indemocratization Process Of Candidate States: Example Of Turkey) (2019)., ERKAN ANIL
ÇAĞLAR, Çizgi Yayınevi, Editör:Arslan Emel, Tapur Tahsin, Aladağ Caner, Basım sayısı:1, Sayfa
Sayısı 225, ISBN:978-605-196-395-2, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5667113)
8.
İktisadi, Teknik ve Strateji Boyutları İle Türkiye’de Enerji Sorunsalı, Bölüm adı:(Avrupa Birliği (AB)
Enerji Güvenliğinde Türkiye’nin Rolü) (2019)., EMİNOĞLU AYÇA,ERKAN ANIL ÇAĞLAR, Ekin
Yayınları, Editör:Bostancı Seda H., Yıldırım Durmuş Çağrı, Nişancı Ensar, Basım sayısı:1, Sayfa
Sayısı 302, ISBN:978-605-327-982-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5413178)
9.
Akdeniz Jeopolitiği, Bölüm adı:(Stratejik Enerji Yönetimi ve Akdeniz) (2019)., ERKAN ANIL
ÇAĞLAR, NOBEL Akademik Yayıncılık, Editör:ÇOMAK HASRET, ŞEKER BURAK ŞAKİR, Basım
sayısı:1, Sayfa Sayısı 1640, ISBN:978-605-7846-11-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5097633)
10.
Current Security Issues in International Relations: The World Between Fear and Hope, Bölüm
adı:(A Vague Concept on the Basis of International Relations: Energy Security) (2019).,
EMİNOĞLU AYÇA,ERKAN ANIL ÇAĞLAR, Peter Lang GmbH, Editör:Yücel, Zeynep, Basım sayısı:1,
Sayfa Sayısı 19, ISBN:978-3-631-80394-3, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5351346)
11.
Karadeniz Jeopolitiği, Bölüm adı:(Rusya Federasyonu’nun Enerji Güvenliği ve Karadeniz’in Önemi)
(2018)., ERKAN ANIL ÇAĞLAR, Beta Yayınevi, Editör:ÇOMAK HASRET, SANCAKTAR CANER, TATAR
VOLKAN, ŞEKER BURAK ŞAKİR, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 1276, ISBN:978-605-242-082-9,
Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4158036)
12.
AFRİKA POLİTİKASI: 21. YÜZYILDA GÜVENLİK, REFAH VE DEMOKRASİ ANLAYIŞI, Bölüm
adı:(Avrupa Birliği’nin Afrika Yardımları ve Yatırımları) (2017)., ERKAN ANIL ÇAĞLAR, Beta
Yayınevi, Editör:ÇOMAK HASRET, SANCAKTAR CANER, ÇINAR YILDIRIM HURİYE, Basım sayısı:1,
Sayfa Sayısı 910, ISBN:978-605-333-844-4, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3447675)
13.
Türk Siyasal Hayatında Hukuk Devletinin Kurumlarına Ve Anayasal Sisteme Yönelik Girişimler,
Bölüm adı:(Demokratik Toplum Düzeninin Kesintiye Uğramasının Psikolojik Etkileri : 15 Temmuz
2016 Örneği) (2017)., ERKAN ANIL ÇAĞLAR, Beta Yayınevi, Editör:ÇOMAK HASRET, SAĞIROĞLU
NURSEL, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 357, ISBN:9786053338031, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın
No: 3428975)
14.
Uluslararası Güvenlik Yeni Politikalar Stratejiler ve Yaklaşımlar, Bölüm adı:(Güney Kafkasya’da
Enerji Çatışması: ABD-Rusya Mücadelesinde GÜrcistan Örneği) (2016)., ERKAN ANIL ÇAĞLAR,
Beta Yayınları, Editör:ÇOMAK HASRET, SANCAKTAR CANER, DEMİR SERTİF, Basım sayısı:1, Sayfa
Sayısı 854, ISBN:978-605-333-536-8, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2570262)
15.
Uluslararası Güvenlik Yeni Politikalar Stratejiler ve Yaklaşımlar, Bölüm adı:(Siber Uzayda
Uluslararası Hukuk) (2016)., ERKAN ANIL ÇAĞLAR, Beta Yayınları, Editör:ÇOMAK HASRET,
SANCAKTAR CANER, DEMİR SERTİF, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 854, ISBN:978-605-333-536-8,
Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2570261)
16.
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1. ERKAN ANIL ÇAĞLAR (2014). Küresel Doğal Gaz Krizlerine Karşı Enerji Arz Güvenliğinin Sağlanması
ve Enerji Arz Güvenliği İçin Kriz Yönetimi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Sosyal Bilimler Dergisi, 4(7), 87-110. (Kontrol No: 7951571)
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
1. ERKAN ANIL ÇAĞLAR (2022). Yüksek Kuzey ve Mineral Kaynaklar. 6. Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı,
28-29. (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:7954945)
6
F. Sanat ve tasarım etkinlikleri :
Uluslararası, WORKSHOP /, 19.05.2017-19.05.2017, Akademik Yazı ve Dikkat Edilmesi Gerekenler,
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Konaklı Kongre Merkezi, (No: 144221)
1.
Teknik Not, Vaka Takdimi, Araştırma notu vb.
1. Kitap Kritiği, ERKAN ANIL ÇAĞLAR (2021). Uluslararası Güvenliğe Giriş. Bucak İşletme Fakültesi
Dergisi, 4(2), 252-260. (Yayın No: 7259671)
2. Kitap Kritiği, ERKAN ANIL ÇAĞLAR (2021). The New Map: Energy, Climate and the Clash of Nations.
Novus Orbis: Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Dergisi, 3(1), 92-99. (Yayın No: 7068303)
Üniversite Dışı Deneyim
2011-2011 Finansal Danışman AEGON Emeklilik ve Hayat A.Ş, (Ticari (Özel))
Sertifika
TÜBİTAK PROJE YAZMA EĞİTİMİ, TÜBİTAK Proje Yazma Eğitimi, Proje hazırlama yöntem ve teknikleri,,
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, Sertifika, 16.10.2018 -17.10.2018
(Uluslararası)
1955637

Speaker Details
Speaker Details
Events of the Speaker
You might also love these events.
Sentyabr 26, 2023
10:00 səhər
Sentyabr 26, 2023
6:00 axşam
Müasir geosiyasi şəraitdə beynəlxalq münasibətlərin humanitar aspektləri mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konfrans