Amid Əliyev

Speaker Details
Speaker Details
Events of the Speaker
You might also love these events.
Sentyabr 26, 2023
10:00 səhər
Sentyabr 26, 2023
6:00 axşam
Müasir geosiyasi şəraitdə beynəlxalq münasibətlərin humanitar aspektləri mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konfrans